رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
هشتمین کنفرانس روابط عمومی و راه حل های برون رفت از چالش های اقتصادی

مساحت زیر بار: 2500 مترمربع
تعداد مشارکت کنندگان:550 نفر
تاریخ برگزاری:7 اردیبهشت 98

آدرس وبسایت مجری : http://prconference.ir/