رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
چهارمین کارگاه آموزشی بین المللی بهره برداری و مدیریت مراکز خرید و رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی

مساحت زیر بار: 2500 مترمربع
تعداد مشارکت کنندگان:600 نفر
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 98

آدرس وبسایت مجری : https://ecosystem.ir/legal/4328/