رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
مسابقات قهرمانی کشور تای چی چوان

تعداد ورزشکاران : بیش از 100 ورزشکار زن و بیش از 140 ورزشکار مرد

تاریخ برگزاری  : 22 آذر - مسابقات بانوان  - 28 و 29 آذر مسابقات آقایان