رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
نخستین نمایشگاه برترین های توسعه صنعت ساختمان (طراحی، تدارکات، اجرا و بهره برداری) CIDEX 2018

مشارکت کنندگان: 140 شرکت
مساحت زیر بار: 15000 مترمربع
تاریخ برگزاری: 11 الی 14 اردیبهشت97

آدرس وبسایت مجری : https://www.icccoop.ir