رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری "شهر گردشگر"

مشارکت کنندگان: 169 شرکت
مساحت زیر بار: 15000 مترمربع
تعداد ورک شاپ: 20 موضوع

آدرس وبسایت مجری : http://irannovin.net/