رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع

خدمات صرافی

واحد صرافی در مرکز نمایشگاهی، آماده ارائه کلیه خدمات ارزی به مجریان، غرفه داران و بازدیدکنندگان محترم می باشد.