رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
The Popular Conference Of Cancer Prevention And Control

مساحت زیر بار: 5760 مترمربع

مدعوین: 2729 نفر

ارسال 165 تاکسی جهت انتقال بهبود یافتگان همایش و بازگشت ایشان – جمعا 470 نفر

تاریخ برگزاری:5 بهمن97

آدرس وبسایت مجری : http://crc.sbmu.ac.ir/